Google+ Badge

lunes, 7 de octubre de 2013

Tembi'u Paraguay I

                                                               "Caldo de pescado".
    "Kojói manduvi kambýre he'êva eira takuare'êpe. Cocido de maní con leche endulzado con miel de caña".
                                                        "Opupi pira. Hirviendo el pescado".
                                                        "So'o apu'a. Albóndiga de carne".

No hay comentarios:

Publicar un comentario